Tem xe Kia Morning

Tem Kia Morning chỉ nhỏ

749,000  549,000 

Mẫu tem chỉ đôi song song độc đáo nổi bật trên chiếc Kia Morning. Có thể dán trên mọi màu xe và có đủ màu.

error: Content is protected !!